معرفی شرکت بانی انرژی آرش

معماری
شرکت بانی انرژی آرش شرکتی دانش بنیان است که توسط جمعی از متخصصین ایرانی بخشهای مختلف صنعت و با هدف بازیابی انرژی تجهیزات مختلف صنعتی  اعم از صنایع واحد بازیابی شیرین سازی آب دریا و نیز صنایع برودتی ، تاسیس گردیده است. اساس فعالیت شرکت بطور عمده بر استفاده از تکنولوژیهای نوین و راهکارهای فن آورانه پیشرفته و کسب دانش فنی طراحی و ساخت مواد و تجهیزات صنعتی با تکنولوژی پیشرفته استوار است. در شرایط کنونی و با توجه به وجود شرایط دشوار تحریم و عدم امکان دسترسی به واحد های بازیابی آب شیرین کن های دریایی ، عمده فعالیت شرکت برساخت سیستم های بازیابی انرژی دوار بروش مبادله انرژی متمرکز بوده و در این راه طراحی وساخت نمونه بزرگترین مدول واحد بازیابی انرژی واحد های اب شیرین کن دریایی…
Read More