معرفی شرکت بانی انرژی آرش

شرکت بانی انرژی آرش شرکتی دانش بنیان است که توسط جمعی از متخصصین ایرانی بخشهای مختلف صنعت و با هدف بازیابی انرژی تجهیزات مختلف صنعتی  اعم از صنایع شیرین سازی آب دریا و نیز صنایع برودتی ، تاسیس گردیده است. اساس فعالیت شرکت بطور عمده بر استفاده از تکنولوژیهای نوین و راهکارهای فن آورانه پیشرفته و کسب دانش فنی طراحی و ساخت مواد و تجهیزات صنعتی با تکنولوژی پیشرفته استوار است.

در شرایط کنونی و با توجه به وجود شرایط دشوار تحریم و عدم امکان دسترسی به واحد های بازیابی آب شیرین کن های دریایی ، عمده فعالیت شرکت برساخت سیستم های بازیابی انرژی دوار بروش مبادله انرژی متمرکز بوده و در این راه طراحی وساخت نمونه بزرگترین مدول واحد بازیابی انرژی واحد های اب شیرین کن دریایی توسط شرکت این شرکت پس از دو سال تحقیق ،  از مهمترین دستاوردهای این شرکت محسوب میشود .

در حال حاضرنمونه ساخته شده مراحل انجام آزمایشات هیدرولیک را سپری نموده و شرکت احداث مجموعه آزمون مورد نیازخود را در دست اقدام دارد و امید است با تدقیق طراحی پس از انجام آزمایشات لازمه ، مراحل تولید نیمه صنعتی و صنعتی واحد مذکور آغازگردد.

صفحه اصلی

ویدیو

ویدیو عملکرد دستگاه واحد بازیابی آب شیرین کن دریایی
ویدیو عملکرد دستگاه واحد بازیابی آب شیرین کن دریایی
اردیبهشت ۲۳, ۱۴۰۲
در این ویدیو میتوانید نحوه عملکرد دستگاه واحد بازیابی آب شیرین کن دریایی بانی انرژی آرش رو ببینید